صاحب امتیاز دامنه در ایرنیک چیست؟

صاحب امتیاز دامنه در ایرنیک چیست؟

#صاحب_امتیاز_دامنه به‌عنوان مالک دامنه در #ایرنیک تلقی می‌شود.

رابط اداری در ایرنیک چیست؟

رابط اداری در ایرنیک چیست؟

#رابط_اداری وظیفه انجام مکاتبات با #ایرنیک را برعهده دارد.

رابط مالی در ایرنیک چیست؟

رابط مالی در ایرنیک چیست؟

#رابط_مالی وظیفه‌ی مشخصی در #ایرنیک داره، پرداخت #پول با تنظیم یک شناسه به‌عنوان رابط...

رابط فنی در ایرنیک چیست؟

رابط فنی در ایرنیک چیست؟

رابط فنی در ایرنیک توانایی تغییر نیم‌سرورهای #دامنه شما را خواهد داشت. یعنی میتونه...